Orphanet: RecQ like helicase 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RECQL4 - RecQ like helicase 4

 • Synonim(y) : RecQ4
 • Poprzednie symbole i nazwy : RecQ helicase-like 4
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q24.3
 • OMIM: 603780
 • HGNC: 9949
 • UniProtKB: O94761
 • Genatlas: RECQL4
 • Ensembl: ENSG00000160957
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: RECQL4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.