Orphanet: rhodopsin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RHO - rhodopsin

 • Synonim(y) : CSNBAD1, OPN2, opsin 2, rod pigment
 • Poprzednie symbole i nazwy : RP4, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q22.1
 • OMIM: 180380
 • HGNC: 10012
 • UniProtKB: P08100
 • Genatlas: RHO
 • Ensembl: ENSG00000163914
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P08100
 • LOVD: RHO

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.