Orphanet: RP2 activator of ARL3 GTPase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RP2 - RP2 activator of ARL3 GTPase

 • Synonim(y) : NM23-H10, NME10, TBCCD2
 • Poprzednie symbole i nazwy : RP2, ARL3 GTPase activating protein, retinitis pigmentosa 2 (X-linked recessive)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp11.3
 • OMIM: 300757
 • HGNC: 10274
 • UniProtKB: O75695
 • Genatlas: RP2
 • Ensembl: ENSG00000102218
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O75695
 • LOVD: RP2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.