Orphanet: RUNX family transcription factor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RUNX1 - RUNX family transcription factor 1

 • Synonim(y) : aml1 oncogene, AMLCR1, PEBP2A2
 • Poprzednie symbole i nazwy : AML1, CBFA2, acute myeloid leukemia 1, runt related transcription factor 1, runt-related transcription factor 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 21q22.12
 • OMIM: 151385
 • HGNC: 10471
 • UniProtKB: Q01196
 • Genatlas: RUNX1
 • Ensembl: ENSG00000159216
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q01196
 • LOVD: RUNX1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.