Orphanet: succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SDHB - succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B

 • Synonim(y) : iron-sulfur subunit of complex II, succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit
 • Poprzednie symbole i nazwy : SDH, SDH1, succinate dehydrogenase complex subunit B, iron sulfur (Ip), succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.13
 • OMIM: 185470
 • HGNC: 10681
 • UniProtKB: P21912
 • Genatlas: SDHB
 • Ensembl: ENSG00000117118
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P21912
 • LOVD: SDHB

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.