Orphanet: succinate dehydrogenase complex subunit C
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SDHC - succinate dehydrogenase complex subunit C

 • Synonim(y) : CYB560, cybL, large subunit of cytochrome b, succinate dehydrgenase cytochrome b, succinate dehydrogenase cytochrome b560 subunit
 • Poprzednie symbole i nazwy : PGL3, succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kD, succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kDa
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q23.3
 • OMIM: 602413
 • HGNC: 10682
 • UniProtKB: Q99643
 • Genatlas: SDHC
 • GenCC: SDHC
 • Ensembl: ENSG00000143252
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q99643
 • LOVD: SDHC

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.