Orphanet: serpin family A member 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SERPINA1 - serpin family A member 1

 • Synonim(y) : A1A, A1AT, AAT, alpha-1-antitrypsin, alpha1AT, PI1, protease inhibitor 1 (anti-elastase), alpha-1-antitrypsin
 • Poprzednie symbole i nazwy : PI, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q32.13
 • OMIM: 107400
 • HGNC: 8941
 • UniProtKB: P01009
 • Genatlas: SERPINA1
 • Ensembl: ENSG00000197249
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01009
 • LOVD: SERPINA1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.