Orphanet: surfactant protein A1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SFTPA1 - surfactant protein A1

 • Synonim(y) : COLEC4, SP-A, SP-A1, surfactant, pulmonary-associated protein A1A
 • Poprzednie symbole i nazwy : SFTP1, Surfactant, pulmonary-associated protein A1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q22.3
 • OMIM: 178630
 • HGNC: 10798
 • UniProtKB: Q8IWL2
 • Genatlas: SFTPA1
 • Ensembl: ENSG00000122852
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8IWL2
 • LOVD: SFTPA1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.