Orphanet: surfactant protein C
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SFTPC - surfactant protein C

 • Synonim(y) : BRICD6, BRICHOS domain containing 6, PSP-C, SMDP2, SP-C
 • Poprzednie symbole i nazwy : SFTP2, Surfactant, pulmonary-associated protein C
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8p21.3
 • OMIM: 178620
 • HGNC: 10802
 • UniProtKB: P11686
 • Genatlas: SFTPC
 • Ensembl: ENSG00000168484
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P11686
 • LOVD: SFTPC

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.