Orphanet: SIX homeobox 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SIX1 - SIX homeobox 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : DFNA23, deafness, autosomal dominant 23, sine oculis homeobox (Drosophila) homolog 1, sine oculis homeobox homolog 1 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q23.1
 • OMIM: 601205
 • HGNC: 10887
 • UniProtKB: Q15475
 • Genatlas: SIX1
 • Ensembl: ENSG00000126778
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q15475
 • LOVD: SIX1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.