Orphanet: Bardet Biedl syndrome 7
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BBS7 - Bardet-Biedl syndrome 7

 • Synonim(y) : BBS2L1, FLJ10715
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q27
 • OMIM: 607590
 • HGNC: 18758
 • UniProtKB: Q8IWZ6
 • Genatlas: BBS7
 • GenCC: BBS7
 • Ensembl: ENSG00000138686
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8IWZ6
 • LOVD: BBS7

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.