Orphanet: bestrophin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BEST1 - bestrophin 1

 • Synonim(y) : BEST, Best disease, BMD, RP50
 • Poprzednie symbole i nazwy : VMD2, vitelliform macular dystrophy 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q12.3
 • OMIM: 607854
 • HGNC: 12703
 • UniProtKB: O76090
 • Genatlas: BEST1
 • Ensembl: ENSG00000167995
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O76090
 • LOVD: BEST1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.