Orphanet: bone morphogenetic protein receptor type 1A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BMPR1A - bone morphogenetic protein receptor type 1A

 • Synonim(y) : ALK3, CD292
 • Poprzednie symbole i nazwy : ACVRLK3, bone morphogenetic protein receptor, type IA
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q23.2
 • OMIM: 601299
 • HGNC: 1076
 • UniProtKB: P36894
 • Genatlas: BMPR1A
 • Ensembl: ENSG00000107779
 • IUPHAR-DB: 1786
 • Reactome: P36894
 • LOVD: BMPR1A

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.