Orphanet: bone morphogenetic protein receptor type 1B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BMPR1B - bone morphogenetic protein receptor type 1B

 • Synonim(y) : ALK6, CDw293
 • Poprzednie symbole i nazwy : bone morphogenetic protein receptor, type IB
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q22.3
 • OMIM: 603248
 • HGNC: 1077
 • UniProtKB: O00238
 • Genatlas: BMPR1B
 • Ensembl: ENSG00000138696
 • IUPHAR-DB: 1789
 • Reactome: O00238
 • LOVD: BMPR1B

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.