Orphanet: cystathionine beta synthase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CBS - cystathionine beta-synthase

 • Synonim(y) : HIP4
 • Poprzednie symbole i nazwy : cystathionine-beta-synthase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 21q22.3
 • OMIM: 613381
 • HGNC: 1550
 • UniProtKB: P35520
 • Genatlas: CBS
 • Ensembl: ENSG00000160200
 • IUPHAR-DB: 1443
 • Reactome: P35520
 • LOVD: CBS

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.