Orphanet: CD40 molecule
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CD40 - CD40 molecule

 • Synonim(y) : Bp50, p50
 • Poprzednie symbole i nazwy : CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, TNFRSF5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.12
 • OMIM: 109535
 • HGNC: 11919
 • UniProtKB: P25942
 • Genatlas: CD40
 • GenCC: CD40
 • Ensembl: ENSG00000101017
 • IUPHAR-DB: 1874
 • Reactome: P25942
 • LOVD: CD40

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.