Orphanet: cadherin related 23
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CDH23 - cadherin related 23

 • Synonim(y) : cadherin-related family member 23, CDHR23
 • Poprzednie symbole i nazwy : DFNB12, USH1D, cadherin-like 23
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q22.1
 • OMIM: 605516
 • HGNC: 13733
 • UniProtKB: Q9H251
 • Genatlas: CDH23
 • GenCC: CDH23
 • Ensembl: ENSG00000107736
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: CDH23

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.