Orphanet: cadherin 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CDH3 - cadherin 3

 • Synonim(y) : CDHP, PCAD, P-cadherin
 • Poprzednie symbole i nazwy : cadherin 3, P-cadherin (placental), cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q22.1
 • OMIM: 114021
 • HGNC: 1762
 • UniProtKB: P22223
 • Genatlas: CDH3
 • Ensembl: ENSG00000062038
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P22223
 • LOVD: CDH3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.