Orphanet: cyclin dependent kinase inhibitor 1C
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CDKN1C - cyclin dependent kinase inhibitor 1C

 • Synonim(y) : KIP2, P57
 • Poprzednie symbole i nazwy : BWCR, BWS, Beckwith-Wiedemann syndrome, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11p15.4
 • OMIM: 600856
 • HGNC: 1786
 • UniProtKB: P49918
 • Genatlas: CDKN1C
 • Ensembl: ENSG00000129757
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P49918
 • LOVD: CDKN1C

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.