Orphanet: CF transmembrane conductance regulator
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CFTR - CF transmembrane conductance regulator

 • Synonim(y) : ABC35, ATP-binding cassette sub-family C, member 7, CFTR/MRP, dJ760C5.1, MRP7, TNR-CFTR
 • Poprzednie symbole i nazwy : ABCC7, CF, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, ATP-binding cassette (sub-family C, member 7)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q31.2
 • OMIM: 602421
 • HGNC: 1884
 • UniProtKB: P13569
 • Genatlas: CFTR
 • GenCC: CFTR
 • Ensembl: ENSG00000001626
 • IUPHAR-DB: 707
 • Reactome: P13569
 • LOVD: CFTR

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.