Orphanet: chromodomain helicase DNA binding protein 7
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CHD7 - chromodomain helicase DNA binding protein 7

 • Synonim(y) : FLJ20357, FLJ20361, KIAA1416
 • Poprzednie symbole i nazwy : CHARGE association, CRG
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q12.2
 • OMIM: 608892
 • HGNC: 20626
 • UniProtKB: Q9P2D1
 • Genatlas: CHD7
 • Ensembl: ENSG00000171316
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: CHD7

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.