Orphanet: checkpoint kinase 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CHEK2 - checkpoint kinase 2

 • Synonim(y) : bA444G7, CDS1, CHK2, HuCds1, PP1425
 • Poprzednie symbole i nazwy : CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), RAD53
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q12.1
 • OMIM: 604373
 • HGNC: 16627
 • UniProtKB: O96017
 • Genatlas: CHEK2
 • Ensembl: ENSG00000183765
 • IUPHAR-DB: 1988
 • Reactome: O96017
 • LOVD: CHEK2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.