Orphanet: cholinergic receptor nicotinic epsilon subunit
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CHRNE - cholinergic receptor nicotinic epsilon subunit

 • Synonim(y) : acetylcholine receptor, nicotinic, epsilon (muscle), ACHRE
 • Poprzednie symbole i nazwy : Cholinergic receptor, nicotinic, epsilon, cholinergic receptor, nicotinic epsilon, cholinergic receptor, nicotinic, epsilon (muscle)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17p13.2
 • OMIM: 100725
 • HGNC: 1966
 • UniProtKB: Q04844
 • Genatlas: CHRNE
 • Ensembl: ENSG00000108556
 • IUPHAR-DB: 477
 • Reactome: Q04844
 • LOVD: CHRNE

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.