Orphanet: amylo alpha 1, 6 glucosidase, 4 alpha glucanotransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AGL - amylo-alpha-1, 6-glucosidase, 4-alpha-glucanotransferase

 • Synonim(y) : GDE, glycogen debranching enzyme, glycogen storage disease type III
 • Poprzednie symbole i nazwy : amylo-1, 6-glucosidase, 4-alpha-glucanotransferase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p21.2
 • OMIM: 610860
 • HGNC: 321
 • UniProtKB: P35573
 • Genatlas: AGL
 • GenCC: AGL
 • Ensembl: ENSG00000162688
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P35573
 • LOVD: AGL

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.