Orphanet: autoimmune regulator
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AIRE - autoimmune regulator

 • Synonim(y) : APS1, autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy, PGA1
 • Poprzednie symbole i nazwy : APECED, autoimmune regulator (autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 21q22.3
 • OMIM: 607358
 • HGNC: 360
 • UniProtKB: O43918
 • Genatlas: AIRE
 • GenCC: AIRE
 • Ensembl: ENSG00000160224
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43918
 • LOVD: AIRE

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.