Orphanet: ALMS1 centrosome and basal body associated protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ALMS1 - ALMS1 centrosome and basal body associated protein

 • Synonim(y) : KIAA0328
 • Poprzednie symbole i nazwy : Alstrom syndrome 1, Alstrom syndrome protein 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p13.1
 • OMIM: 606844
 • HGNC: 428
 • UniProtKB: Q8TCU4
 • Genatlas: ALMS1
 • GenCC: ALMS1
 • Ensembl: ENSG00000116127
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8TCU4
 • LOVD: ALMS1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.