Orphanet: alkaline phosphatase, biomineralization associated
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

ALPL - alkaline phosphatase, biomineralization associated

 • Synonim(y) : tissue non-specific alkaline phosphatase, TNALP, TNAP, TNSALP
 • Poprzednie symbole i nazwy : HOPS, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.12
 • OMIM: 171760
 • HGNC: 438
 • UniProtKB: P05186
 • Genatlas: ALPL
 • GenCC: ALPL
 • Ensembl: ENSG00000162551
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P05186
 • LOVD: ALPL

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.