Orphanet: SMAD family member 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SMAD4 - SMAD family member 4

 • Synonim(y) : DPC4
 • Poprzednie symbole i nazwy : MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), MADH4, SMAD, mothers against DPP homolog 4 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q21.2
 • OMIM: 600993
 • HGNC: 6770
 • UniProtKB: Q13485
 • Genatlas: SMAD4
 • Ensembl: ENSG00000141646
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q13485
 • LOVD: SMAD4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.