Orphanet: sphingomyelin phosphodiesterase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SMPD1 - sphingomyelin phosphodiesterase 1

 • Synonim(y) : acid sphingomyelinase, ASM
 • Poprzednie symbole i nazwy : sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11p15.4
 • OMIM: 607608
 • HGNC: 11120
 • UniProtKB: P17405
 • Genatlas: SMPD1
 • Ensembl: ENSG00000166311
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P17405
 • LOVD: SMPD1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.