Orphanet: SOS RasRac guanine nucleotide exchange factor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SOS1 - SOS Ras/Rac guanine nucleotide exchange factor 1

 • Synonim(y) : GF1, HGF
 • Poprzednie symbole i nazwy : GINGF, gingival fibromatosis, hereditary, 1, son of sevenless homolog 1 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p22.1
 • OMIM: 182530
 • HGNC: 11187
 • UniProtKB: Q07889
 • Genatlas: SOS1
 • Ensembl: ENSG00000115904
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q07889
 • LOVD: SOS1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.