Orphanet: serine peptidase inhibitor, Kazal type 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SPINK1 - serine peptidase inhibitor, Kazal type 1

 • Synonim(y) : PCTT, PSTI, Spink3, TATI
 • Poprzednie symbole i nazwy : serine protease inhibitor, Kazal type 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q32
 • OMIM: 167790
 • HGNC: 11244
 • UniProtKB: P00995
 • Genatlas: SPINK1
 • Ensembl: ENSG00000164266
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: SPINK1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.