Orphanet: serine peptidase inhibitor Kazal type 5
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SPINK5 - serine peptidase inhibitor Kazal type 5

 • Synonim(y) : DKFZp686K19184, FLJ21544, FLJ97536, FLJ97596, FLJ99794, LEKTI, LETKI, lymphoepithelial Kazal-type-related inhibitor, NETS, NS, VAKTI
 • Poprzednie symbole i nazwy : serine protease inhibitor, Kazal type 5
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q32
 • OMIM: 605010
 • HGNC: 15464
 • UniProtKB: Q9NQ38
 • Genatlas: SPINK5
 • GenCC: SPINK5
 • Ensembl: ENSG00000133710
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9NQ38
 • LOVD: SPINK5

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.