Orphanet: spectrin beta, non erythrocytic 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SPTBN2 - spectrin beta, non-erythrocytic 2

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : SCA5, spinocerebellar ataxia 5
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q13.2
 • OMIM: 604985
 • HGNC: 11276
 • UniProtKB: O15020
 • Genatlas: SPTBN2
 • GenCC: SPTBN2
 • Ensembl: ENSG00000173898
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15020
 • LOVD: SPTBN2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.