Orphanet: succinate CoA ligase ADP forming beta subunit
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

SUCLA2 - succinate-CoA ligase ADP-forming beta subunit

 • Synonim(y) : succinate--CoA ligase (ADP-forming)
 • Poprzednie symbole i nazwy : succinate-CoA ligase, ADP-forming, beta subunit
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q14.2
 • OMIM: 603921
 • HGNC: 11448
 • UniProtKB: Q9P2R7
 • Genatlas: SUCLA2
 • Ensembl: ENSG00000136143
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9P2R7
 • LOVD: SUCLA2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.