Orphanet: tafazzin, phospholipid lysophospholipid transacylase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TAFAZZIN - tafazzin, phospholipid-lysophospholipid transacylase

 • Synonim(y) : Barth syndrome, BTHS, G4.5, TAZ1, transcriptional coactivator with PDZ-binding motif, XAP-2
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMD3A, EFE, EFE2, TAZ, cardiomyopathy, dilated 3A (X-linked), endocardial fibroelastosis 2, tafazzin
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300394
 • HGNC: 11577
 • UniProtKB: Q16635
 • Genatlas: TAZ
 • GenCC: TAZ
 • Ensembl: ENSG00000102125
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q16635
 • LOVD: TAFAZZIN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.