Orphanet: transcobalamin 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TCN2 - transcobalamin 2

 • Synonim(y) : D22S676, D22S750, macrocytic anemia, TC2
 • Poprzednie symbole i nazwy : transcobalamin II, transcobalamin II; macrocytic anemia
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q12.2
 • OMIM: 613441
 • HGNC: 11653
 • UniProtKB: P20062
 • Genatlas: TCN2
 • GenCC: TCN2
 • Ensembl: ENSG00000185339
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20062
 • LOVD: TCN2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.