Orphanet: transglutaminase 5
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TGM5 - transglutaminase 5

 • Synonim(y) : protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 5, TGMX, TGX
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q15.2
 • OMIM: 603805
 • HGNC: 11781
 • UniProtKB: O43548
 • Genatlas: TGM5
 • Ensembl: ENSG00000104055
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43548
 • LOVD: TGM5

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.