Orphanet: transmembrane protein 67
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMEM67 - transmembrane protein 67

 • Synonim(y) : JBTS6, Meckelin, MGC26979, NPHP11
 • Poprzednie symbole i nazwy : MKS3, Meckel syndrome, type 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q22.1
 • OMIM: 609884
 • HGNC: 28396
 • UniProtKB: Q5HYA8
 • Genatlas: TMEM67
 • GenCC: TMEM67
 • Ensembl: ENSG00000164953
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q5HYA8
 • LOVD: TMEM67

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.