Orphanet: troponin T1, slow skeletal type
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TNNT1 - troponin T1, slow skeletal type

 • Synonim(y) : ANM, FLJ98147, MGC104241, NEM5, nemaline myopathy type 5, slow skeletal muscle troponin T, STNT, TNT, TNTS, troponin T1, skeletal, slow
 • Poprzednie symbole i nazwy : troponin T type 1 (skeletal, slow)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.42
 • OMIM: 191041
 • HGNC: 11948
 • UniProtKB: P13805
 • Genatlas: TNNT1
 • GenCC: TNNT1
 • Ensembl: ENSG00000105048
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P13805
 • LOVD: TNNT1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.