Orphanet: torsin family 1 member A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TOR1A - torsin family 1 member A

 • Synonim(y) : DQ2, torsin A
 • Poprzednie symbole i nazwy : DYT1, dystonia 1, torsion (autosomal dominant; torsin A), torsin family 1, member A (torsin A)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.11
 • OMIM: 605204
 • HGNC: 3098
 • UniProtKB: O14656
 • Genatlas: TOR1A
 • Ensembl: ENSG00000136827
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O14656
 • LOVD: TOR1A

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.