Orphanet: UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

UGT1A1 - UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1

 • Synonim(y) : UGT1A
 • Poprzednie symbole i nazwy : GNT1, UDP glycosyltransferase 1 family, polypeptide A1, UGT1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q37.1
 • OMIM: 191740
 • HGNC: 12530
 • UniProtKB: P22309
 • Genatlas: UGT1A1
 • Ensembl: ENSG00000241635
 • IUPHAR-DB: 2990
 • Reactome: P22309
 • LOVD: UGT1A1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.