Orphanet: uracil DNA glycosylase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

UNG - uracil DNA glycosylase

 • Synonim(y) : HIGM4, UDG, UNG1, UNG2, uracil-DNA glycosylase 1, uracil-DNA glycosylase 2
 • Poprzednie symbole i nazwy : DGU
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q24.11
 • OMIM: 191525
 • HGNC: 12572
 • UniProtKB: P13051
 • Genatlas: UNG
 • GenCC: UNG
 • Ensembl: ENSG00000076248
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P13051
 • LOVD: UNG

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.