Orphanet: usherin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

USH2A - usherin

 • Synonim(y) : RP39
 • Poprzednie symbole i nazwy : USH2, Usher syndrome 2A (autosomal recessive, mild)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q41
 • OMIM: 608400
 • HGNC: 12601
 • UniProtKB: O75445
 • Genatlas: USH2A
 • Ensembl: ENSG00000042781
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: USH2A

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.