Orphanet: very low density lipoprotein receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

VLDLR - very low density lipoprotein receptor

 • Synonim(y) : CARMQ1, CHRMQ1, VLDLRCH
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9p24.2
 • OMIM: 192977
 • HGNC: 12698
 • UniProtKB: P98155
 • Genatlas: VLDLR
 • GenCC: VLDLR
 • Ensembl: ENSG00000147852
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P98155
 • LOVD: VLDLR

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.