Orphanet: wolframin ER transmembrane glycoprotein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

WFS1 - wolframin ER transmembrane glycoprotein

 • Synonim(y) : DIDMOAD, WFS
 • Poprzednie symbole i nazwy : DFNA14, DFNA38, DFNA6, Wolfram syndrome 1 (wolframin)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p16.1
 • OMIM: 606201
 • HGNC: 12762
 • UniProtKB: O76024
 • Genatlas: WFS1
 • GenCC: WFS1
 • Ensembl: ENSG00000109501
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O76024
 • LOVD: WFS1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.