Orphanet: WT1 transcription factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

WT1 - WT1 transcription factor

 • Synonim(y) : AWT1, NPHS4, WAGR, WIT-2
 • Poprzednie symbole i nazwy : GUD, Wilms tumor 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11p13
 • OMIM: 607102
 • HGNC: 12796
 • UniProtKB: P19544
 • Genatlas: WT1
 • GenCC: WT1
 • Ensembl: ENSG00000184937
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P19544
 • LOVD: WT1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.