Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

COL1A1 - collagen type I alpha 1 chain

 • Synonim(y) : OI4
 • Poprzednie symbole i nazwy : collagen, type I, alpha 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q21.33
 • OMIM: 120150
 • HGNC: 2197
 • UniProtKB: P02452
 • Genatlas: COL1A1
 • Ensembl: ENSG00000108821
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P02452
 • LOVD: COL1A1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.