Orphanet: CREB binding protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CREBBP - CREB binding protein

 • Synonim(y) : CBP, KAT3A, RTS
 • Poprzednie symbole i nazwy : RSTS, Rubinstein-Taybi syndrome
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p13.3
 • OMIM: 600140
 • HGNC: 2348
 • UniProtKB: Q92793
 • Genatlas: CREBBP
 • Ensembl: ENSG00000005339
 • IUPHAR-DB: 2734
 • Reactome: Q92793
 • LOVD: CREBBP

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.