Orphanet: CYLD lysine 63 deubiquitinase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CYLD - CYLD lysine 63 deubiquitinase

 • Synonim(y) : KIAA0849, ubiquitin specific peptidase like 2, USPL2
 • Poprzednie symbole i nazwy : CYLD1, cylindromatosis (turban tumor syndrome)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q12.1
 • OMIM: 605018
 • HGNC: 2584
 • UniProtKB: Q9NQC7
 • Genatlas: CYLD
 • Ensembl: ENSG00000083799
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9NQC7
 • LOVD: CYLD

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.