Orphanet: deleted in azoospermia 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DAZ3 - deleted in azoospermia 3

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Yq11.23
 • OMIM: 400027
 • HGNC: 15965
 • UniProtKB: Q9NR90
 • Genatlas: DAZ3
 • Ensembl: ENSG00000187191
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: DAZ3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.